Hvis du falder i vandet:

  • Bevæg dig mindst muligt
  • Bevar roen, mens du råber på hjælp
  • Find noget at holde fast i, og orienter dig om muligheder for at komme op af vandet

Hvis du ser eller hører en person i vandet:

  • Få kontakt til personen i vandet, og tilkald hjælp fra andre i nærheden
  • Ring 112, og oplys nærmeste adresse eller redningsnummer
  • Kast en redningskrans ud til personen i vandet, og led vedkommende til nærmeste redningsstige